راهنمای راشین پرتال 1874 تغییر ابعاد تصویر پیش فرض فروشگاه

راهنمای راشین پرتال

در این راهنمای راشین پرتال به نحوه تغییر تصاویر پیش فرض در فروشگاه خواهیم پرداخت؛ لطفا با ما همراه باشید: پس از ورود به داشبورد مدیریت سایت راشین وب ، از قسمت مدیریت تنظیمات اصلی پرتال ” مدیریت تنظیمات سایت ” را انتخاب کنید از قسمت ” مدیریت تنظیمات پرتال ” ، ماژول فروشگاه را … ادامه راهنمای راشین پرتال 1874 تغییر ابعاد تصویر پیش فرض فروشگاه